מדיניות האיכות ובטיחות מזון

חברת “מוצרי שום ותיבול דורות” רואה באיכות ובבטיחות המוצר ערך עליון.
החברה לקחה על עצמה החלטה ליישם את מערכת ניהול האיכות, על פי דרישות תקן ת”י ISO 9001:2015, ואת מערכת ניהול בטיחות המוצר על פי דרישת BRC האירופאי, שנחשב למחמיר ביותר מבין תקני האיכות.

החברה מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה, העומדים בתקנות מקומיות ובינלאומיות, אשר יוצרו תוך הקפדה על תמיכה בנהלי HACCP ועל פי הקודים האתיים המושתתים בחברה.

newsletter